Java

Hengki Koentjoro

Ironically, I bought this Hengki Koentjoro piece before I went to Indonesia, but I’ll tell ya the $90 FedEx bill was well worth it….